lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. VSM Training Kit Manufacturing Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.