co to jest lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie zupełnie niepotrzebnych. Najistotniejszym celem lean managment jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Zastosowanie metod lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
lean prezentacje
Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz