Co nowego w Krakowie

Wśród licznych stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale też na licznych innych polach. Zaczyna być regionem przyjemnym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają, że miasto naprawdę idzie do przodu.
Dobre transformacje w stolicy małopolski.
Co niezłego załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie korzysta. Dynamiczne postępowanie w obszarze uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że gmina wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, oraz potrzebne miejsca dla ludności.
Szerokie innowacje są niewidoczne dla typowego obywatela. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie zostały poczynione. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami fakty. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w mieście niewiele się robi. Tymczasem miasto rozrasta się z każdym rokiem. Usprawnienia w obszarze gospodarki odpadami, tworzeniu oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które pozwalają nam pełniej oraz wygodniej żyć. Miasto zmienia się również pod kątem możliwości kulturalnych. Potencjał miasta idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie inwestycje przyciągają gości z innych krajów do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych projekty nie dotyczą tylko samego środka miasta, ale też są związane z całym województwem małopolskim. Przeto zamiast narzekać lecz dostrzec zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe lata – o ile będzie możliwość zachowania tempa zmian – umożliwią Krakowowi zostać niezwykłą metropolia.
Prezydent Krakowa